Ny alkohollag skapar reklamförvirring

Den nya alkohollagen har skapat förvirring hos företag som vill marknadsföra alkohol. Många kontaktar Sveriges annonsörer för råd. Men inte heller där är man säker på vad som gäller.

– Lagen är otydlig i många delar, det känns lite skakigt, säger Tobias Eltell som är jurist på Sveriges annonsörer. Han blir ofta kontaktad av medlemmar som undrar vad som egentligen gäller.

Den 1 januari 2011 infördes en ny alkohollag i Sverige och därmed skärptes reglerna för marknadsföring av alkohol. Bland annat vidgades lagen så att den omfattar alla medier, även webben. Dessutom skärptes den så kallade bildbegränsningsregeln, bilder får numera endast föreställa produkten, förpackningen, råvaran eller varumärket. Inget annat får förekomma.

– Det blir problematiskt när det gäller företagens webbplatser. Får man inte visa bild på bryggeriet eller styrelsen? Just när det gäller bildbegränsningen på egen webbplats är annonsörerna osäkra, säger Tobias Eltell.

Sveriges annonsörer har tillsammans med Sveriges Bryggerier, Sprit-, och vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund i dagarna gett ut nya rekommendationer till annonsörerna när det gäller alkoholreklam. I rekommendationerna skriver man att webbsidor som endast innehåller företagsinformation kan antas undantas från bildbegränsningsregeln men att bedömningen är osäker.

– Det finns ett stort spann och en stor osäkerhet. Bildbegränsningsregeln är det bästa exemplet på att lagen är otydlig. Det finns ett behov av klargöranden och ett behov av rättspraxis för att vi ska veta vad som gäller, säger Tobias Eltell.

Joanna Wågström

Mer från Accent