Finland

Nu tar Finland krafttag mot ”spritrallyt” till Estland.

En omfattande kampanj ska upplysa medborgarna om vilka regler som gäller samt om inskränkningar i införseln.

”Viinaralli”, det vill säga spritrallyt, är ett återkommande tema när man i Finland diskuterar alkoholpolitik. Dryga timmens båtresa söderut från Helsingfors ligger Tallinn, där priserna på framför allt starksprit är väsentligt lägre än i Finland.

– Vi förlorar årligen över 300 miljoner euro i möjliga skatteintäkter till Estland, samtidigt som de skador alkoholen medför helt och fullt behandlas här i Finland, konstaterade Jaana Pelkonen (m) i riksdagen nyligen.

Nu går dock det officiella Finland till offensiven mot spritrallyt. Enligt vad dagstidningen Helsingin Sanomat erfar, startar finansdepartementet nästa år en omfattande upplysningskampanj riktad till medborgarna.

I samarbete med bland andra socialdepartementet och tullen samt polisen kommer man att informera om reglerna för införsel. En viktig punkt är att man bara får ta in så mycket som kan anses skäligt för eget bruk.

Eventuellt kommer kampanjen också att innehålla information om alkoholens skadeverkningar.

Närheten till Estland gör att finländska politiker går balansgång vad gäller alkoholskatten. Från årsskiftet höjs den med i snitt 2,3 procent.

Det är dock bara hälften av vad som ursprungligen planerades och motiveringen är bland annat att en större höjning bara skulle påskynda spritrallyt.

Var fjärde flaska starksprit som dricks i Finland kommer från utlandet och främst då från Estland. Finländarna privatimporterade mellan augusti 2012 och augusti 2013 tolv procent mer alkohol än motsvarande period ett år tidigare.

Mer från Accent