Nu ska det bli nyktert på sjön

Från och med den 1 juni skärps reglerns för rattonykterhet på sjön. Samma promillegränser som på vägarna kommer att gälla. Foto: Kustbevakningen

I dag införs nya regler för sjöfylleri. Precis som på vägarna blir gränsen för rattfylla 0,2 promille. Polisen och Kustbevakningen får också större möjligheter att genomföra nykterhetskontroller.

– Personligen tycker jag att det är bra. Det blir tydligare vilka regler som gäller. Vi får en likadan promille som på vägarna son folk känner till och vet hur de ska förhålla sig till, säger Kristina Falk Strand som är chef för brottsbekämpningsenheten vid Kustbevakningen.

De nya reglerna omfattar både fritids- och yrkestrafik och berör båtar som är över tio meter långa eller går snabbare än 15 knop. Både den som kör båten och personer ombord som utför uppgifter som påverkar båtens framfart kan dömas för sjöfylleri. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen för grovt sjöfylleri blir 1,0 promille med en straffsats på högst två års fängelse.

Kustbevakningen och Polisen får också rätt att rutinmässigt stoppa båtar och genomföra blåskontroller. Tidigare fick de endast kontrollera nykterheten vid misstanke.

– Det blir mer rättssäkert när kontrollerna inte bygger på subjektiva bedömningar av om båten har förts fram på ett olämpligt sätt. Jag tror att folk kommer att tänka sig för i större utsträckning och att det kan få en preventiv effekt.

Redan nu har Kustbevakningen noterat en positiv utveckling när det gäller fylla på sjön.

– Vi har sett en viss förändring i beteendet där man oftare har en nykter förare med sig. Det kan bero på att frågan har fått mycket uppmärksamhet i samband med det nya lagförslaget.

Många verkar tycka att det är löjligt att ha lika hårda regler på sjön som i trafiken, vad tycker du?

– Deras argument brukar vara att havet är stort och brett och att det inte är lika mycket trafik. Men på vattnet finns andra faror som grund och passagerarna ombord. Så att det skulle vara mindre farligt att köra full på sjön stämmer inte.

Under sommaren kommer Kustbevakningen att jobba på samma sätt som de har gjort de senaste åren.

– Vi jobbar riktat mot riskområdena, där det finns sjökrogar och i skärgårdarna.

För båtar som är mindre än tio meter eller långsammare än 15 knop gäller de gamla reglerna att Kustbevakningen kan stoppa dem om de misstänker att föraren är påverkad eller inte kan köra båten på ett säkert sätt.

Joanna Wågström

Mer från Accent