Fotboll

Ny studie: Hälften av publiken har druckit alkohol före matchen

Hälften av besökarna på fotbollsarenorna i Stockholm har druckit innan de kommer för att se en match. Det visar promillestudien ”Fotboll utan fylla”, som presenteras i dag av de tre allsvenska klubbarna, IQ och Stad.

Trots att fotbollsarenorna upplevs som tryggare i dag än för tjugo år sedan, är alkohol i samband med matcher – och med dem en hel del våld – fortfarande ett stort problem. Därför har de allsvenska klubbarna i samarbete med Stad och IQ valt att undersöka hur berusningsnivåerna under matcher ser ut i Stockholm.

I studien, som genomfördes under förra året, valde man slumpmässigt ut åtta matcher på Tele2Arena samt Friends och bad var tredje besökare att blåsa i en alkomätare. Besökarna som fick blåsa kom från såväl hemmaklack som bortaklack och var män och kvinnor i varierande åldrar. Sammanlagt blåste 3 287 personer och av dem hade 50 procent druckit innan matchen. Snittpromillehalten låg på 0,63. Den som hade druckit mest hade en promillehalt på 2,63.

Av dem som hade druckit innan matchen hade var tionde person en promillehalt på i snitt 1,35 – de var alltså påtagligt berusade.

IMG_2334
Juan-Pablo Roa, vd på IQ, presenterade studien.

– Vi har valt att göra den här studien för att kartlägga hur det ser ut. Annars blir det bara tyckanden och antaganden. Nu när vi vet, måste vi se till att göra något för att alla besökare ska få en positiv arenaupplevelse. Vi kommer att analysera resultaten och göra en projektplan för hur vi ska gå vidare, säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ.

Mikael Ahlerup, vd för AIK Fotboll menar att det inte handlar om att torrlägga arenorna och förbjuda alkohol, utan om att stävja fylleriet.

– Fylla är inte en naturlig del av en arenaupplevelse och vi vill ha en bättre läktarmiljö där alla känner sig välkomna. Det gagnar inte minst klubbarna. Ju fler som trivs, desto fler kommer till matcherna. Det ger fler intäkter och fler sponsorer. Alla vinner på detta. Men det ska även fortsättningsvis vara okej att ta en öl eller två i samband med en match om man känner för det, säger han.

Några konkreta förslag på vad man kommer att göra för att stävja läktarfylleriet och få ner andelen berusade på matcher finns ännu inte. Men det kan bland annat handla om att ha ett skärpt fokus i entrén och eventuellt avhysa den som är för berusad. Utbildning av krogpersonal på arenaområdena kan vara ett annat sätt att minska arenafylleriet, enligt Stad.

Mer från Accent