Naloxon

Nu kan naloxon skrivas ut av sjuksköterskor

Nya föreskrifter från Socialstyrelsen gör det möjligt för sjuksköterskor att skriva recept på naloxon. Förhoppningen är att färre ska dö av överdoser.

Sedan 1 november kan även sjuksköterskor få behörighet att ordinera och förskriva läkemedlet naloxon som fungerar som motgift vid opioid-överdos.

– Det här är en del i ett långsiktigt arbete för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Vi kommer också att fortsätta stödja utvecklingen av beroendevården så att personer med missbruk och beroende ska få en god vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Tidigare har endast läkare kunnat förskriva läkemedlet, men nu kan även sjuksköterskor göra det. Förutsättningen är att verksamhetschefen bedömer att de har den kompetens som krävs.

Sedan mars i år är det möjligt att få läkemedlet direkt av den som skriver ut det. Tidigare var man tvungen att hämta det på apotek. Sedan augusti kan även räddningstjänsten få möjlighet att behandla med naloxon.

Samtliga ändringar är gjorda i syfte att öka tillgängligheten till naloxon. Målet är att färre ska dö av överdoser.

Mer från Accent