Örebro

Nu får alla tycka till om Örebros alkoholfria zoner

Örebro kommun uppmanar allmänheten att svara på en remiss om var man ska få dricka alkohol.

Enligt Julia Runesson, planerare på förvaltningskontor Samhälle och miljö, var det tidigare förbjudet att dricka alkohol på allmän plats.

− Men det var för luddigt och höll inte rättsligt, så i juni gjorde polisen en karta över platser i centrala Örebro där man inte får dricka. Den kompletterades med en lista på vilka andra platser man inte får dricka på, säger hon till Accent.

I listan räknas till exempel badplatser, kyrkogårdar, idrottsanläggningar och järnvägsområden upp.

− Det är den listan vi nu vill se över, säger Julia Runesson.

Ulrika Sandberg , ordförande i tekniska nämnden, som äger frågan, motiverar beslutet om öppet remissförfarande med att de alltid försöker ha dialog med berörda innan de fattar beslut. − Och här är ju alla berörda. Det är utmanande, men viktigt att våga lyssna på alla. Men det ställer större krav på hur vi motiverar våra beslut, säger hon till Accent.

Kommunens drogsamordnare, Ingela Widner, är tveksam till om det är ett bra förfarande.

− Det här är en komplex fråga där det är svårt att greppa helheten och sätta sig in i alla konsekvenser. Man kan tycka att det vore jättetrevligt att kunna få äta en halv kyckling och dricka lite vin till i parken, men det blir inte lika trevligt om ett gäng kommer dit och bara dricker sig fulla utan någon kyckling eller annat att äta. Men föreskrifterna måste gälla alla. Antingen får man dricka eller också inte, säger hon till Accent.

Hon har besvarat remissen för nämnderna Social välfärds samt Barn och utbildnings räkning.

− Vi har haft perspektivet att värna om utsatta personer och har därför föreslagit utökade alkoholfria zoner i våra svar, säger hon.

Hennes åsikt delas av Sören Svensson på Brottsförebyggande rådet som säger till Sveriges Radio P4 att han vill lägga till naturreservaten Oset och Rävgången och även inkludera folköl i förbudet.

Kommunalrådet Staffan Werme (FP) säger däremot till Nerikes Allehanda att han tycker att det borde vara tillåtet att dricka på vissa badplatser och idrottsanläggningar.

Även Ulrika Sandberg tycker att de kunde vara generösare med vad vuxna får göra var.

− Det handlar om vad vi ska använda våra gemensamma platser till. De som bor i lägenhet vill kanske också kunna grilla och äta utomhus. Jag tycker åtminstone inte att vi ska ha förbud på fler platser än polisen har resurser att övervaka, säger hon.

Hon inser dock att det finns risker med att tillåta alkohol på till exempel badplatser där många barn och ungdomar vistas och kan riskera att drunkna.

− Idrottsplatser är också problematiska. Även de är ju platser för barn och ungdomar, men ett generellt alkoholförbud gör att man inte kan dricka en folköl i samband med korpfotboll heller, säger hon.

Hon tror att det kommer att bli mycket diskussion om detta och att alla inte kommer att vara överens.

− Jag vet inte själv var jag kommer att landa när jag hört alla argument. Men jag ser fram emot diskussionerna och att få läsa alla remissvar. Sedan blir det en pedagogisk utmaning att motivera beslutet, säger hon.

Mer från Accent