Nu blir det ölservering på McDonalds

Bolaget som driver McDonalds i Sky City på flygplatsen Arlanda har länge sökt serveringstillstånd men fått avslag av såväl Sigtuna Kommun som länsrätten. Avslagen har motiverats med att restaurangen är gatuköksbetonad, riktar sig till ungdomar och att det saknas ett allsidigt matutbud.

Ordförande Lola Svensson (s) i socialtjänstutskottet i Sigtuna vet inte om de kommer att driva ärendet vidare eller inte.

– Jag måste få smälta det här och läsa igenom domen i lugn och ro. Vi ska överlägga om ifall vi ska begära prövning i Regeringsrätten, säger hon till tidningen Restauratören.

Kammarrätten anser inte att McDonalds Sky City är gatuköksbetonat och motiverar sitt beslut med att man har 40 bord med 120 sittplatser och att matutbudet är så allsidigt som man kan kräva. Man underkänner också argumentet att restaurangen är en mötesplats för ungdomar då en internationell flygplats är en ”utpräglad vuxenmiljö”.

Pierre Andersson

Mer från Accent