NSF mycket kritiska till gemensam scoutorganisation

I helgen fattade Svenska Scoutrådets årsmöte ett beslut om att skapa en gemensam organisation för alla scouter i Sverige. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, är mycket kritiska till beslutet och befarar att det kommer att få allvarliga konsekvenser.

Exakt hur den nya strukturen ska se ut är inte spikat och klart. Först ska beslut fattas på de fem olika scoutförbundens årsmöten, som äger rum mellan april och november nästa år, och sedan ska ärendet upp igen på Svenska Scoutrådets årsmöte i november 2011.

NSF röstade emot beslutet och är nu oroliga för framtiden, enligt Sven Nilsson, styrelseledamot i NSF.

– Om det blir precis så som det står och som vi fruktar så har vi tre möjligheter. Antingen får NSF lämna IOGT-NTO eftersom vi inte längre kan leva upp till stadgarna eller så får vi lämna scoutrörelsen eftersom scoutrörelsen då bara består av ett enda förbund och vi inte kan vara med där. Då får vi inte längre kallas för scouter. Det tredje alternativet är att vi lägger ner NSF helt och hållet. De medlemmar som vill syssla med scouting får gå in i den nya scoutorganisationen och de som vill syssla med IOGT-NTO-grejer får hitta något där, säger han.

NSF har dock inte gett upp hoppet om att den nya, gemensamma organisationen trots allt inte ska bli verklighet.

– Vi hoppas ju fortfarande att vi ska hitta en väg framåt som alla kan leva med. Vi vill inte ha något av de tre alternativen, vi vill hitta en fjärde väg där NSF kan fortsätta som ett självständigt förbund med en fot i nykterhetsrörelsen och en fot i scoutrörelsen.

Vill ni fortsätta utveckla samarbetet om det inte blir någon gemensam organisation?

– Ja, det vill vi definitivt. Vi i NSF ser att vi inte är så himla många och vi har svårt att göra vettiga utbildningar och program om vi är själva. Om vi jobbar tillsammans med de andra kan vi fokusera på att jobba för nykterhet och ett drogfritt samhälle, och så kan någon annan ta de andra bitarna.

Varför vill tre av de andra scoutförbunden ha en gemensam organisation?

– De ser ju att scouting har tappat medlemmar sedan 80-talet. I dag har vi fem organisationer som gör ungefär samma saker, och då tänker de att om vi slår ihop dem så kan vi lägga resurserna på rekrytering, programutveckling, utbildning, marknadsföring och så vidare. Dessutom tänker de sig att det ska bli lättare att kommunicera med sponsorer och andra externa aktörer.

Det cirkulerar ett rykte om att beslutet om en sammanslagning beror på att nya regler kommer att innebära att bara ett scoutförbund i varje land får vara medlem i den internationella scoutrörelsen – det ryktet stämmer alltså inte?

– Nej, det är inte sant, men det är något som har figurerat ganska mycket. Det enda den internationella organisationen säger är att de vill ha en samtalspartner per land, och det har vi ju redan i dag i och med Svenska Scoutrådet.

Vad tror du kommer att hända nu?

– Det vill jag faktiskt inte sia om. Jag är rädd för att vårt scoutförbund kommer att splittras hur det än blir. Och inte bara vårt – jag tror att vi kommer att få se en ganska stor flykt från hela scoutrörelsen om man river upp alla rötter. Det kommer att göra väldigt ont hur det än blir i slutändan, säger Sven Nilsson.

Jenny Stadigs

Mer från Accent