Norge

Norskt förslag: Beslagta bilen vid fyllekörning

Beslagta bilen, installera alkolås och kräv att den som kör onykter utbildas i drogkunskap. Förslagen lanseras av norska Actis.

Förslagen är en del av den alkoholpolitiska plattform som ska behandlas på Actis (den norska nykterhetsrörelsens samarbetsorgan) kongress den 10 april.

– Fyllekörning är ett stort problem i Norge. Både för den som kör och för alla medtrafikanter, säger Actis generalsekreterare Mina Gerhardsen till Adresseavisen.

I artikeln hänvisas till uppgifter från det norska folkhälsoinstitutet om att det i Norge görs 140 000 bilresor dagligen där föraren är onykter.

Actis föreslår att den som kör med hög promillehalt i blodet, eller som flera gånger blivit tagen för onykter körning, ska få sin bil beslagtagen, eller få alkolås installerat i bilen. Mina Gerhardsen hänvisar till att det är åtgärder som visat sig fungera i grannlandet Danmark:

– Det hjälper inte nödvändigtvis att ta körkortet. Det betyder inte att de slutar köra. Vi förstår att det är ett radikalt förslag, men vi vill ha bort de här farliga chaufförerna från vägarna.

Actis menar att mer insatser också måste satsas på att förebygga återfall, och att de som dömts för rattonykterhet därför ska genomgå en obligatorisk utbildning om riskerna med droger och trafik för att få köra igen.

I Sverige varnar MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, för att fler kommer att köra onyktra som en följd av att nykterhetskontrollerna minskat drastiskt.

– Om man vet att det görs nykterhetskontroller avstår man oftare från att dricka, eftersom det kan innebära indraget körkort. Människor tenderar att vara ögontjänare. Man vill inte åka fast, säger Micke Valier, kommunikationsansvarig på MHF, i en intervju i Accent.

Micke Valier säger också att man på MHF nu kommer att driva frågan om fler nykterhetskontroller på de svenska vägarna ännu hårdare.

Mer från Accent