Alkoholreklam

Norskt förbud mot alkoholreklam luckras upp

Den första november blir det tillåtet att visa bilder på alkoholprodukter på norska hemsidor. Det blir också tillåtet att visa loggor på alkoholproducenter som sponsrar evenemang.

Sedan 1975 har alkoholreklam varit förbjudet i Norge. Nu har norska Bryggeri- och dryckesvaruföreningen lyckats få igenom en ändring av föreskrifterna som innebär att lagstiftningen luckras upp.

Efter ändringen, som träder i kraft den 1 november, får producenter, importörer och serveringsställen publicera information om alkoholhaltiga produkter på sina hemsidor, visa bilder på produkterna i glas eller emballage i neutrala miljöer. Serveringsställen får tipsa om drycker till maten, producenterna får informera om produkterna på mässor och utställningar och på arrangörernas webbplatser får man informera om vilka som deltar i evenemanget. Bilder på alkohol får också visas tillsammans med mat, men man får till exempel inte visa personer som skålar.

I Sverige är detta redan tillåtet, men norska IOGT är inte nöjda med ändringen.

– Det är inte lagen som kommer att ändras utan bara föreskrifterna så det är ingen stor förändring, men den kan ändå få betydelse genom att gränsdragningen blir svårare. Det måste bli konsekvenser för dem som går över gränsen, annars kan det få stora effekter, säger Hanne Gade Ringdal, ordförande för norska IOGT.

Hon tycker också att det är bekymmersamt att alla förändringar går åt samma håll.

– Även om förändringen är lite så är det en liberalisering. Med flera små förändringar i samma riktning så blir det över tid en märkbar skillnad, säger hon.

Mer från Accent