Norskt alkoholreklamförbud OK för EU

DRUGNEWS. Norge kan fortsätta att förbjuda alkoholreklam i TV, även om landet implementerar EU:s direktiv om audiovisuella tjänster. Detta enligt ett brev från EU-kommissionen till Norge. Men det är tveksamt vad beskedet betyder i praktiken.

Frågan blev aktuell sedan EU beslutat om det nya direktivet om audiovisuella tjänster. I samband med att Norge gick in i EES-samarbetet fick bland annat Norge ett undantag för att kunna stoppa alkoholreklamsändningar från andra länder riktade till det egna landet.

EU-kommissionens representant i Norge ambassadör János Herman säger till den norska telegrambyrån NTB att om Norge implementerar direktivet så kommer det inte att skapa några problem för den nuvarande ordningen när det gäller alkoholreklamförbud.

Det är dock tveksamt vad beskedet från EU egentligen innebär och den norska regeringen avvaktar med kommentarer. I praktiken är det TV3:s sändningar från Storbritannien som är det största problemet. Enligt János Herman får den norska regeringen ta upp den frågan direkt med berörda myndigheter i Storbritannien.

Det den norska regeringen önskar är en tydlig reglering. Statssekreteraren i utrikesdepartementet Erik Lahnstein (Sp) har tidigare sagt till NTB att undantaget har varit lätt att praktisera och inte har bidragit till att det varit något tvivel om att Norge har haft rätt att stoppa alkoholreklam från utlandet.

Drugnews/JÖ

Mer från Accent