Norge

Norska ungdomar dricker mindre

Norska ungdomar dricker mindre alkohol. Det visar en landsomfattande studie från universitetet i Bergen.

En av tio elever i tionde klass svarar i undersökningen att de varit fulla. Det är 30 procent färre än vid den undersökning som gjordes för fyra år sedan. Det är en stadig trend som visar att det även är färre norska ungdomar som röker – mindre än två procent – och snusandet minskar också.

Professor Oddrun Samdal säger till NRK att resultatet tydligt visar att hälsa är viktigt för de unga. Baksidan är en ökad hälsostress. Av studien framgår att två av fem flickor bantar.

Som Accent rapporterade för ett par veckor sedan är trenden mot ett måttfullare drickande bland unga tydlig även i Sverige.

Mer från Accent