Norsk seger mot alkoholreklam

Den norska Tidskriften Vinforum förlorade nyligen en tvist kring det norska förbudet mot alkoholreklam. En norsk domstol har slagit fast att det norska reklamförbudet för alkohol inte står i strid med EØS-avtalet (motsvarande Sveriges EES-avtal innan vi blev medlemmar i EU). 

För att pröva lagstiftningen tog tidskriften Vinforum in ett antal vinannonser i december 2003. Enligt ett beslut av EFTA-domstolen i februari år 2005 är reklamförbudet förenligt med EØS-avtalet. Nu har också den inhemska lagmannsretten slagit fast att det finns grund för reklamförbudet som  inte strider mot EØS-avtalet.

Pierre Andersson

Mer från Accent