Norsk nykterhetsrörelse jubilerar och förnyar

För 150 år sedan slog idén om helnykterhet rot i det norska urberget . Då hade kväkaren och skolbyggaren Asbjörn Kloster insett att det inte räckte med att avstå från spritdrycker för att få bukt med de sociala problemen i ett fattigt Norge, utan här krävdes helnykterhet. Han startade helt enkelt Det Norske Totalavholdsellskap, DNT, i Stavanger som i år jubilerar.
DNT, IOGT och Juvente, det gemensamma ungdomsförbundet, genomförde samtida landsmöten och som gemensam inledning på dessa arrangerades ett seminarium om helnykterhet med bland andra svenska IOGT-NTOs förbundsordförande Anna Carlstedt som föreläsare.  En riktig jubileumsgåva fick både DNT och IOGT genom att de båda förbundens barnorganisationer nu gick samman och bildade det nya förbundet Juba (se separat artikel). En viktig förnyelse för att styrka arbetet bland de riktigt unga.
Kjell Knudsen, DNT och Helge Kolstad, IOGT, ny- respektive omvaldes som ledare i sina organisationer.
Av de gemensamma projekten som dessa organisationer har framför sig är Internationella IOGT:s kongress i Fredriksstad den 3-8 augusti 2010. Experience är det samlande temat som arrangörerna hoppas ska dra 800deltagare från hela världen och av dessa förstås många svenskar.
Kjell-Ove Oscarsson

Mer från Accent