Spel

Norrköping förberedda inför ny lag om spelberoende

Ungefär två procent av befolkningen har spelproblem. En lagändring ger nu kommunerna ansvar för stöd och behandling. Norrköping är beredda på att många kommer att söka hjälp.

Från och med den 1 januari 2018 likställs spelberoende med beroende av alkohol, narkotika eller andra substanser. Kommuner och landsting är skyldiga att förebygga och att ge stöd och behandling till personer som har problem med spel om pengar.

2015 uppgav 90 procent av kommunerna att de behövde mer kunskap om spelproblem inför en ändring av socialtjänstlagen. Men i Norrköping är behandlingsteamet väl förberedda.

– Visst skämtar jag lite när jag säger att vi är redo för att möta anstormningen. Det kommer att bli en viss fördröjning 2018, men sedan tror jag att det kommer en rejäl ökning av personer som söker vår hjälp, säger enhetschefen Thomas Albrecht på Socialkontoret i Norrköping.

Han förklarar hur det tidigare varit så att personer med spelproblem först behövt vända sig till Beroendekliniken inom landstinget i Norrköping.

– De har skickat en remiss för behandling hos oss och vi har sedan skickat fakturan till landstinget.

Nu kommer de personer som själva bedömer att de vill ha hjälp med ett spelberoende enkelt att kunna vända sig direkt till behandlingsteamet.

– Vi kallar till ett informationssamtal inom några dagar och lägger därefter upp behandling. Det blir en smidig väg till hjälp för alla de som har en självinsikt i sina problem.

Ett antal anställda på behandlingsteamet har utbildats på Karolinska institutet i Stockholm i den metod som tagits fram för just spelberoende. Den utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi) och i genomsnitt rör det sig om tolv samtal som bygger på manualbaserade innehåll och uppgifter.

– Det är en beforskad metod som ger rätt så goda resultat, säger Thomas Albrecht.

Redan under 2017 har omkring 25 klienter sökt behandling för rent spelberoende i Norrköping.

– Det här är ett stort problem. Många har problem i olika grad. Det är enormt mycket reklam som lockar till spel om pengar, säger Thomas Albrecht.

Folkhälsomyndigheten räknar med att ungefär två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Men problemet är större än så. När Folkhälsomyndigheten följde samma personer vid flera mättillfällen mellan 2008-2014 hade fem procent av dem haft problem med sitt spelande vid något tillfälle.

– Dessutom är det fler som drabbas. Ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem. För de anhöriga får spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress och dålig ekonomi, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Behandlingsteamet i Norrköpings kommun frågar alltid personerna de möter om de har barn och på vilket sätt spelandet påverkar barnen.

– I bästa fall får vi föräldrarna att gå med på ett besök i barnverksamheten Balder. Vi vet att barnen har en ökad benägenhet att själva utveckla spelproblem senare, säger Thomas Albrecht.

Ofta är andra svårigheter förknippade med spelberoende.

– Har du problem med spel har du ofta problem med ångest och depression också. Missbruk av alkohol och narkotika förekommer också. Och ökade suicidtankar. Börjar man jobba med spelberoendet måste man ha det med i bakhuvudet.

Är det tillräckligt med en behandling med tolv samtal då?

– Vi får se vad som händer och justera våra insatser, kanske intensifiera eller utöka. Vi har pratat i de termerna, säger Thomas Albrecht.

Lagändringen innebär också att kommunerna aktivt ska motverka att barn och unga spelar om pengar. Trots åldersgränser på 18 år på de flesta spel spelar cirka 20 procent av 16–17-åringarna om pengar minst en gång per år. Tre procent av dem spelar minst varje månad. En stor del av spelandet sker på internet.

Behandlingsteamet i Norrköping arbetar inte med förebyggande arbete, som besök på skolor.

– Just i den förebyggande delen är det inte tydligt från kommunens sida hur arbetet ska ske, säger Thomas Albrecht.

Mer från Accent