Nobbade flugor börjar dricka

En bananfluga som blivit nobbad av en hona väljer alkohol framför alkoholfritt. Det är första gången man kan visa att bananflugors beteende kan påverkas av socialt samspel.

Forskarna kände redan till att bananflugors belöningssystem aktiveras av alkohol. De kände också till att social interaktion är bland de aktiviteter som aktiverar belöningssystemet mest. Studien, som leddes av Galit Shohat-Ophir från University of California, syftade till att ta reda på om dessa två skilda slag av belöning hängde samman i hjärnan.

− Det här var bara en vild chansning. Vi trodde inte vi skulle få så dramatiska resultat, säger hon till tidskriften Science.

Forskarna lät 12 bananflugehannar träffa honor som var redo att para sig, medan 12 andra placerades tillsammans med varsin hona som redan parat sig och därför inte var intresserad av sin nye partner. Efter fyra dagar flyttades hanarna och erbjöds två slags näringslösning, varav den ena var blandad med alkohol. Forskarna förväntade sig att alla flugorna skulle föredra alkoholblandningen, men det var inte vad de fann.

− De flugor som hade parat sig hade en aversion mot födan som innehöll alkohol, medan de som blivit avvisade tydligt föredrog den, säger Galit Shohat-Ophir.

Hon berättar att de avvisade flugorna i medeltal drack fyra gånger så mycket alkohol som de som parat sig.

− Det här är en fantastisk länk för att förstå vilken roll hjärnans belöningssystem spelar för att komplexa beteenden, säger Troy Zars, neurogenetiker vid University of Missouri, Columbia.

Galit Shohat-Ophir och hennes kollegor misstänkte att neuropeptid F (NPF) kunde ha något att göra med resultatet så de mätte nivån i hjärnan hos flughannarna efter de parat sig eller avvisats. Det visade sig att de avvisade flugorna bara hade hälften så mycket NPF som de andra. När forskarna sänkte nivån hos dem som parat sig började de dricka mer alkohol.

Experimentet fungerade även omvänt. När forskarna aktiverade NPF-cellerna hos de flugor som avvisats föredrog de inte längre alkohol.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer