Narkotika

Nio av tio stöder konsumtionsförbudet

En klar majoritet av svenskarna vill att eget bruk av narkotika ska vara förbjudet även i framtiden. Hela 91 procent av 1 000 tillfrågade personer stöder konsumtionsförbudet i en Sifo-enkät.

Det är opinionsundersökningsföretaget TNS Sifo som på uppdrag av Svenska Carnegie Institutet ställt följande fråga 21–27 oktober: ”All icke-medicinsk hantering av narkotika är i dag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtion ska vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?”

Av de tillfrågade anser 91 procent att förbudet att använda narkotika ska vara kvar, sju procent vill inte ha kvar det, övriga svarar vet ej. När Carnegie institutet lät ställa samma fråga år 1998 var stödet för konsumtionsförbudet 95 procent.

Förbudsstödet växlar något mellan olika kategorier och regioner, men är över lag mycket stort. Yngre är något mindre restriktiva än äldre, i åldersgruppen 15–29 år svarar 86 procent att de stöder förbudet.

Starkast stöd för förbud återfinns bland kvinnor, i åldrarna 50–64 år stöder 97 procent förbudet, bland män i samma åldersgrupp 93 procent. Skillnaderna mellan olika yrken och utbildningsnivåer är ringa, men stödet bland egenföretagare är något lägre: 86 procent.

Åsikterna växlar också något mellan bostadsregioner. I Norrland är de svarande mer restriktiva (94-95 procent), likaså i södra Sverige (94–96 procent). Stödet för konsumtionsförbud är något lägre i Stockholmsområdet (82 procent) och Göteborgsområdet (88 procent). I Malmöområdet däremot stöds det av hela 95 procent av de tillfrågade.

– Det är lite överraskande att allmänhetens stöd för förbud mot all ickemedicinsk hantering av narkotika är så starkt mot bakgrund av den intensiva narkotikadebatten senare år och där vissa debattörer agerat för att ta bort konsumtionsförbudebakgrund av den intensiva narkotikadebatten senare år och där vissa debattörer agerat för att ta bort konsumtionsförbudet, säger Peder Langenskiöld, verksamhetschef på Carnegie Institutet, till Drugnews.

Det är notabelt att stödet i södra Sverige är så stort för förbudet, med tanke på närheten till fristaden Christiania och kontinenten.

Han tycker att enkätsvaren visar att uppslutningen är mycket stor bland väljarna för en restriktiv narkotikapolitik, men att partierna mer måste fylla den med innehåll. Såväl inom prevention som vården, för att bättre hjälpa de som fastnat i drogberoende.

– Enkäten är samtidigt en signal från svenska folket inför det stora FN-mötet i New York till våren om narkotikaproblem och de internationella narkotikakonventionernas roll, säger Peder Langenskiöld.

Fotnot: Sifo ställde frågan (enkätsvar, pdf-fil) per telefon till 1 000 personer, som är 15 år och äldre. Svenska Carnegie Institutet stöder forskning och utbildning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Mer från Accent