Alkoholreklam

New York förbjuder alkoholreklam på stadens egendom

New York förbjuder alkoholreklam på stadens fastigheter och egendomar. Policyanalytikern Rebecca Giglio säger till Accent att detta är ett viktigt första steg för att minska alkoholdöden.

Alkoholreklam på busskurer, tidningskiosker och wifi-kiosker är snart ett minne blott i amerikanska mångmiljonstaden New York, efter att ett förbud drivits igenom i april. Bakgrunden är att politikerna vill minska antalet alkoholrelaterade dödsfall, siffror som inte förändrats på tio år.

En av de som utformat förbudet är Rebecca Giglio, policyanalytiker på New Yorks hälsodepartement. Hon säger till Accent att hon är upprymd efter beslutet:

– Vi är glada och hoppas att detta verkligen kommer att göra skillnad så att färre newyorkare drabbas av alkoholrelaterade skador framöver. Tusentals alkoholreklamer försvinner, vilket betyder att människor inte tvingas se dem lika regelbundet, säger hon.

Förslaget om ett förbud kom till efter att hon och andra på departementet tagit del av ett antal studier om alkoholreklamens inverkan. Därefter modellerade de förbudet efter tre andra amerikanska städer,  som också stoppat all alkoholreklam på offentlig egendom; San Francisco, Los Angeles och Philadelphia.

– Forskningen visar att exponering för alkoholreklam verkligen påverkar hur mycket folk dricker, samt i vilken utsträckning unga personer dricker. Och när folk dricker allt längre ner i åldrarna löper de större risk att så småningom utveckla ett missbruk, säger hon.

Rebecca Giglio berättar också att det visat sig att de fattigare kvarteren i New York, där mestadels afro-amerikaner och latinamerikaner bor, utsätts för betydligt fler alkoholannonser.

– Det är bekymmersamt och något som vi måste vara väl medvetna om, för det kan leda till ökat missbruk bland de grupperna och öka hälsogapen mellan samhällsklasser, säger hon.

Det finns vissa platser som undantas från förbudet i New York: restauranger och exempelvis stadion Citi Field, där försäljning och konsumtion av alkohol redan är godkänd.

Beslutet kommer 1,5 år efter att det delstatliga transportföretaget Metropolitan Transportation Authority började förbjuda alkoholreklam på New Yorks bussar, i tunnelbanevagnar och på stationer.

Men reklamen på stadens egendom kommer inte att försvinna över en natt. Eftersom staden arbetar med reklamföretag som placerar annonser genom långsiktiga kontrakt, kommer alkoholreklamen inte vara helt borta förrän år 2027, enligt tidningen New York Times. Det är då de sista kontrakten löper ut.

– Allt händer visserligen inte på samma gång, men inga kontrakt kommer att förnyas för alkoholföretagen hädanefter, säger Rebecca Giglio.

Förbudet möttes omedelbart av kritik. Bland annat har ordföranden för Distilled Spirits Council, som representerar spritindustrin, pekat på studier som visar att det främst är föräldrar som påverkar huruvida personer under 21 år dricker – inte reklam. Därför menar de att förbudet är ineffektivt. Rebecca Giglio håller inte med.

– Reklam påverkar mycket. Dessutom är detta inte det enda steget vi ska ta för att motverka alkoholkonsumtionen i staden, även om det är ett av de stora och viktiga. Vi tittar just nu på andra faktorer som påverkar hur mycket människor dricker, exempelvis vill vi att vårdgivare ska bli bättre på att kommunicera med patienter och undersöka om de har ett missbruk.

Drygt tre procent av det statsägda annonsutrymmet tillägnades alkoholreklam i New York. Förbudet innebär därmed att staden kommer att förlora drygt 2,7 miljoner dollar i reklamintäkter.

– Det är en stor inkomst. Men när vi ser till vilken stor hälsomässig belastning alkoholen innebär, så är ett förbud trots allt välmotiverat.

Det gjordes 110 000 alkoholrelaterade akutbesök i New York i 2016, och 2 000 personer dog på grund av alkoholrelaterade orsaker (allt från motorfordonsolyckor till leversjukdomar) samma år. Enligt Rebecca Giglio har antalet alkoholrelaterade dödsfall legat på samma nivå i ett decennium i New York.

– Därför är det dags att göra något för att minska antalet. Allt eftersom alkoholreklamen försvinner kommer vi nu att fortsätta att mäta och följa utvecklingen gällande antal sjukhusbesök och dödsfall, men också samla in information gällande hur folk beskriver sitt drickande, för att se om reklamförbudet ger effekt.

Mer från Accent