Solidaritet

Nej tack – inga främlingsfientliga grupper i nykterhetsrörelsens lokaler

Våra gårdar antog i helgen en policy kring hur man ska förhålla sig till främlingsfientliga grupper som vill hyra lokaler.

Det var på Våra gårdars ombudsmöte på Tollare folkhögskola den 14–15 maj som beslutet om en ny policy togs. Föreningar uppmanas neka lokaluthyrning till rasistiska och främlingsfientliga grupper.

Våra gårdars vd Thomas Olli understryker att policyn inte är tvingande. Varje förening är en egen juridisk person och man har själv rätt att besluta om vilka man vill hyra ut sina lokaler till. Men eftersom nykterhetsrörelsens grundsatser värnar om de demokratiska värdena, där alla ska känna sig välkomna, blir det problematiskt att upplåta lokaler till personer eller organisationer med rasistisk agenda, som ju per definition utesluter vissa.

– Det vi önskar är ett gemensamt förhållningssätt och har också stöd i Boverkets syn på lokalens roll i samhället. Vi har förstått att många ut ute i landet har efterlyst en ökad tydlighet från vår sida gällande de här frågorna och nu kommer vi att tydliggöra och synliggöra så att alla vet vad som gäller och vilket förhållningssätt vi har. Via utskick och vår hemsida kommer vi att informera om att vi inte ska förekomma i rasistiska sammanhang, säger Thomas Olli.

Thomas Olli säger att det kan finnas gråzoner på lokal nivå, där det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig. I förekommande fall uppmanar han föreningar som känner sig osäkra på hur de ska agera att kontakta antingen honom eller Våra gårdars ordförande Torsten Friberg.

Thomas Olli berättar att de närvarande vid ombudsmötet var ganska eniga om att en ökad tydlighet kring dessa frågor är nödvändig, i synnerhet efter de senaste årens ökande fokus på området, inte minst politiskt.

– Man kan tycka att även en person med rasistiska åsikter borde vara välkommen, i demokratins namn. Men vi anser att det är nödvändigt att dra en gräns vid rasistiska och främlingsfientliga organisationer. De står inte för demokratiska värden och ska därför inte tillåtas hyra våra lokaler. Samlingslokaler ska vara trygga och säkra mötesplatser för alla människor, där demokratiska spelregler och respekt för alla människors lika värde gäller.

Mer från Accent