Studieförbund

NBV det studieförbund som växer mest

NBV är det studieförbund som växer mest i Sverige. NBV ökar med 13,7 procent och 1,2 miljoner studietimmar, och är nu i samma storleksklass som Medborgarskolan och Sensus.

Både vad gäller kulturarrangemang och annan folkbildning sticker NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, ut rejält. Det visar en sammanställning av 2015 års folkbildningsarbete. När det handlar om kulturarrangemang ökar NBV med 14, 7 procent och genomför mer än 27 000 arrangemang – att jämföra med totalen för alla studieförbunden som ökar med 0,8 procent, avseende kulturarrangemang.  Inräknat samtliga arrangemang ökade NBV med 13,7 procent – och 1,2 miljoner studietimmar. Övriga studieförbund ökade 1, 4 procent.

– Det är riktigt imponerande att NBV, som ett litet studieförbund, når nästan en miljon deltagare i kulturarrangemangen, säger Åke Marcusson, rektor på NBV.

NBV ökar även vad gäller unika deltagare: alltså när man räknar varje individ en gång, oavsett hur många cirklar man deltar i. De tio studieförbunden redovisar tillsammans en nedgång med 1, 8 procent, medan NBV redovisar en ökning med 5, 2 procent. När det gäller annan folkbildning än kulturarrangemang sticker NBV iväg med en ökning på 47,5 procent. Att jämföra med totalen på 2,5 procent.

– Jag är väldigt glad över framgångarna och djupt imponerad av allt det arbete som gjorts i avdelningarna för att nå det här resultatet, säger Åke Marcusson, som är särskilt nöjd med att NBV kan redovisa en ökning på antalet unika deltagare, när de flesta andra minskar.

Åke Marcusson menar att det visar att NBV, som en liten och aktiv organisation, har lättare än de andra att ställa om. Av NBV:s totala antal unika deltagare svarar IOGT-NTO-rörelsen för cirka 8,8 procent.

– En viktig slutsats är att NBV uppfyller sitt uppdrag att vara en frontorganisation för nykterhetsrörelsen i sin helhet. Vi når betydande grupper och individer långt utanför medlemsleden. Deltagarundersökningarna från tidigare år visar dessutom att våra deltagare är väldigt nöjda med verksamheten. Man kan säga att NBV förstärker medlemsorganisationernas varumärken.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer