Narkotikasituationen försämrad i Sverige

Fler ungdomar prövar narkotika, det tyngre missbruket ser ut att öka och antalet narkotikarelaterade dödsfall stiger. Det visar CAN:s senaste rapport om drogutvecklingen i Sverige.

– Det finns inget som pekar på en förbättrad situation tvärtom finns det flera indikatorer som pekar på att det blir sämre, säger Ulf Guttormsson som är utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Polisens beslag av narkotika ökar kraftigt, vilket till stor del kan förklaras med ökade satsningar på området. Men trots att mer narkotika tas i beslag höjs inte priserna vilket tyder på att det finns en god tillgång på illegala droger, enligt Ulf Guttormsson.

Samtidigt blir det vanligare att ungdomar prövar narkotika. 2009 hade nio procent av killarna och sju procent av tjejerna i årskurs nio någon gång testat narkotika. 2008 var motsvarande siffra sju procent för killarna och fem procent för tjejerna. Det visar CAN:s senaste drogvaneundersökning.

I gymnasiets årskurs två hade 18 procent av killarna och 15 procent av tjejerna testat narkotika. Året innan hade 17 procent av killarna prövat, siffran för tjejerna var oförändrad.

– Folk verkar inte vilja sluta pröva narkotika, säger Ulf Guttormsson. Att tillgängligheten i ekonomiska termer ökar och att det finns mer spritt i landet, kan göra att fler testar och att de som använder tar mer.

Ett tecken på att det problematiska narkotikamissbruket ökar är att fler vårdas för missbruk inom landstinget. Antalet vårdade personer ökade från strax under 9 000 personer år 2000 till närmare 11 000 år 2009.

Även antalet dödsfall stiger. I början på 2000-talet hade vi de högsta dödstalen någonsin i Sverige då 403 personer avled med narkotika som bi- eller huvudorsak. Sedan, i samband med att substitutionsbehandlingen byggdes ut, minskade antalet döda under några år. Men nu har den nedåtgående trenden vänt och 2008 var vi tillbaka på historiskt höga nivåer.

– Minskningen under 2000-talet kan nästan helt tillskrivas opiatanvändare medan ökningen under senare år finns i alla grupper. Vi hade en topp i dödsfallen runt millennieskiftet därefter skedde det en ganska brant nedgång. 2007 och 2008 hade vi nästan 400 dödsfall. Vilket gör att vi är tillbaka på samma nivåer som vid millennieskiftet, högsta nivåerna någonsin, säger Ulf Guttormsson.

Joanna Wågström

Mer från Accent