Narkokoll – Heroinmissbruket ökar

Ungefär 6 100 ton opium odlas i världen varje år. Av detta tillverkas cirka 1 000 ton heroin. Ungefär 100 ton smugglas till Europa varje år. Afghanistan står för 92 procent av opiummarknaden, andra ursprungsländer är Iran, Pakistan, Burma, Thailand och Laos. Källa: Tullverket

Heroin, morfin och kodein framställs av opium från växten opiumvallmo, Papaver somniferum. Opium är den intorkade mjölksaften som finns i frökapslarna på växten.

Heroin förekommer som ett vitt eller brunaktigt pulver. Pulvret kan lösas i vatten och injiceras, rökas eller sniffas.

Statistiken kring antalet heroinmissbrukare i Sverige är dålig. Den senaste landsomfattande kartläggningen gjordes 1998. Då kom man fram till att 26 000 personer i Sverige var tunga missbrukare. 47 procent av dem hade använt heroin under de senaste tolv månaderna, 28 procent hade opiater som sin huvuddrog.

Vid en liknande kartläggning 1979 var 15 000 personer tunga missbrukare, 30 procent hade använt heroin under de senaste tolv månaderna och 15 procent hade opiater som huvuddrog. Siffrorna visar att heroinmissbruket ökat i Sverige.

Tittar man på indikatorer som beslags-, kriminal-, sjuk- och dödlighetsstatistik finns det ingenting som tyder på att situationen skulle ha förbättrats under 2000-talet.

Heroin är den drog som orsakar de största problemen globalt, enligt FN:s narkotikakontrollorgan UNODC.

Text: Joanna Wågström
Grafik: Mathias Lövström

Effekter och biverkningar
► Ger en kortvarig stimulans och hämmar därefter aktiviteten i det centrala nervsystemet.
► Känsla av välbehag och tillfredställelse som innebär att varken hunger, smärta eller sexuella begär gör sig påminda.
► Små pupiller.
► Kroppen blir varm, armar och ben känns tunga och munnen torr.
► Vid höga doser hamnar personen i ett halvvaket, dåsigt tillstånd.
► Nedsatt andningsförmåga som kan ge hjärtstillestånd.
► Själva injiceringen leder ofta till sjukdomar som gulsot och HIV.
► En felaktig injiceringsteknik kan ge upphov till infektioner i hjärtvävnaden, leversjukdomar och stelkramp.
► Stor risk för överdosering.
► Vid en överdos hämmas andningen ännu mer. Personen kan inte väckas, pupillerna är mycket små, huden är kall, fuktig och blåaktig.

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,CAN

Mer från Accent