Narkokoll: Ecstasy – kärleksdrogen som dödar

Holland, Belgien, Polen och Baltikum är stora producentländer. På senare år har också Bulgarien tillkommit. Syntetdroger skeppas från Europa till bland annat Asien, Australien och Nordamerika. I 95 procent av fallen kommer amfetamin och ecstasy till Sverige med personbilar från produktionsländerna. Källa: Tullverket

Ecstasy går under den kemiska beteckningen 3,4-metylen-dioxy-metamfetamin, MDMA. Det finns närbesläktade droger, MDA och MDE, som räknas in i samma familj.

MDMA, MDA och MDE ger en så kallad entaktogen effekt, en rusupplevelse som inte finns hos övriga droger. Känslan brukar beskrivas som en konstgjord förälskelse.

Ecstasy förekommer oftast som tabletter med en bild instansad. Olika sorter har olika bilder. Bilden kan till exempel föreställa stålmannens emblem och just den sorten kallas då för ”Superman”. Ibland förekommer ecstasy som ett vitt pulver i kapslar.

I Sverige ökade användningen av ecstasy under nittiotalet då ravekulturen blev populär. Enligt CAN:s drogvaneundersökningar ökade antalet som testat ecstasy bland mönstrande 18-åriga män från en procent 1994 till fyra procent 2002. Därefter har användandet sjunkit igen och 2006 som var sista året som mätningen gjordes var det 1,5 procent som testat ecstasy.

Joanna Wågström

Grafik: Mathias Lövström

Mer från Accent