Narkokoll: Cannabis – Sveriges vanligaste narkotika

Cannabis kommer från en växt som heter Cannabis Sativa. Plantan innehåller olika cannabinoider, däribland tetrahydrocannabinol, THC, som gör att man blir påverkad.

Hasch framställs genom att man pressar kådan i plantan till platta kakor. Marijuana består av torkade blad från växten. Både marijuana och hasch röks i pipor eller i hemrullade cigaretter, jointar. I Sverige är det vanligast med hasch.

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i Sverige, både bland unga och vuxna. Cirka 60 procent av de som någon gång prövat narkotika, i CAN:s årliga drogvaneundersökningar bland ungdomar, har enbart provat cannabis. Fem procent har enbart använt annan narkotika.

I Statens Folkhälsoinstituts årliga hälsoenkät som går ut till personer i åldrarna 16 till 84 år svarar 11 procent av att de provat cannabis. I åldersgruppen 16 till 29 år är siffran 20 procent.

Om man utgår från beslagsstatistiken så ser tillgången på Cannabis ut att öka i Sverige. Både polis och tull gör allt fler beslag av drogen. Samtidigt sjunker priset. På en tjugoårsperiod har priset för ett gram hasch nästan halverats om man räknar om priserna till dagens pengavärde.

Enligt Tullverket kommer 88 procent av den cannabis som når Europa från Marocko. Andra länder som bidrar till försörjningen är Sydafrika, Nigeria, Libanon och Holland.

Till Sverige smugglas cannabis ofta via Skåne och Öresundsbron. Men mycket på den svenska marknaden är dock numera odlat i Sverige.

Joanna Wågström

Mer från Accent