Mycket alkohol ökar risken för könssjukdomar

Personer som dricker mycket alkohol tar mer sexuella risker och utsätter sig för en högre risk att smittas av könsjukdomar, bland annat klamydia. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Enligt avhandlingen hänger alkoholkonsumtion och antal nya sexpartner samman – desto mer alkohol ju fler nya partner. Och de som dricker mycket använder även kondom i lägre utsträckning än andra.

Det här sammantaget innebär att personer med hög alkoholkonsumtion ofta utsätter sig för hög risk att bli smittade av klamydia och andra könssjukdomar, enligt Helena Carré som ligger bakom avhandlingen.

Hon anser att en minskning av alkoholintaget sannolikt är en effektiv väg att bekämpa klamydia.

Jenny Stadigs

Mer från Accent