Moderaterna får mothugg om sprutbyte

Moderaterna (M)vill inte införa sprutbyten i Stockholm. Det vill däremot Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD). Och medan M menar att det inte finns vetenskapliga belägg för att spridningen av olika sjukdomar minskar med hjälp av sprututbytesprogram, så hävdar de andra partierna det motsatta.

Enligt dem är det beklagligt att moderaterna blandar ihop narkotikapolitik med frågan om smittskydd. De anser att sprututbytesprogram har en vetenskapligt belagd effekt på smittspridningen.

Diskussionen förs på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Där även beroendeläkaren Martin Kåberg har tyckt till. Han anklagar M för att inte ta till sig forskningen på området och instämmer med C och KD: sprutbyte minskar spridningen av sjukdomar.

Joanna Wågström

Mer från Accent