Minst 10 000 svenskar dopar sig

DRUGNEWS: Doping är ett problem långt utanför idrotten. Minst 10 000 svenskar har använt dopingpreparat det senaste året, ofta yngre manliga gymbesökare. Det visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Nu utlovar regeringen skärpta straff för dopingbrott.

Den nya kartläggningen om illegal användning av dopingmedel är gjord av Folkhälsoinstitutet och presenteras på tisdag eftermiddag på en konferens som regeringen bjudit in till.

Enligt studien där 58 000 personer deltagit så beräknar Folkhälsoinstitutet att minst 10 000 svenskar har dopat sig senaste året. Mörkertalet kan vara stort, men användningen verkar vare sig minska eller öka, enligt olika undersökningar.

Vanligast är dopingmissbruk bland vanliga gymbesökare, främst män mellan 18 och 34 år. Doping bland kvinnor verkar vara mycket liten.

Utredaren Kajsa Mickelsson menar att såsom en del kvinnor försöker bättra sitt yttre med silikon, så tar en del män till dopingmedel. Det handlar ofta om att vilja prestera mer i en idrott, få en muskulösare kropp, eller bli starkare och mer aggressiv.

Kunskapen om hälsoeffekter av doping är fortfarande begränsad, men såväl fysiska, psykiska och sociala problem i samband med användning förekommer. Bland annat depressiva symptom, aggression och våld.

– En del användare uppfattar sig som renlevnadsmänniskor och använder bara dopningsmedel, men ett blandmissbruk med narkotika, alkohol och/eller andra läkemedel är inte ovanligt och ökar risken för skador, säger utredaren Kajsa Mickelsson i en kommentar.

Tillgången på dopingmedel är stor, antalet beslag har ökat vilket tyder på ett ökat utbud. Internet har blivit en plats för marknadsföring och handel med preparaten och där utbyts även erfarenhet och kunskap om effekter. Idag kan kriminella ligor göra lika stora vinster på dopinghantering som för narkotika, men riskerar betydligt lägre straff.

– En restriktiv lagstiftning som följs upp av effektiva kontrollåtgärder torde på samma sätt som inom narkotikaområdet minska antalet personer som använder dopingspreparat, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Folkhälsoinstitutet.

Idag görs kontroller av otillåten doping inom idrotten och på gym knutna till Riksidrottsförbundet, såsom Friskis & Svettis. Men på privata gym har man inte möjlighet att kontrollera besökarna, något som en del gymägare efterlyser.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) säger till Dagens Nyheter att hon inte vill ha tester på privata gym då det är ett intrång i den personliga integriteten. Men däremot förbereder regeringen förslag till kraftigt höjda straff för dopingbrott, vilket även en utredaren föreslagit. Ett sådant förslag kan väntas i samband med en narkotikaproposition i vår.

Av Drugnews/SL

• Fotnot: Rapporten ”Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder” (pdf-fil, 89 sidor).

Mer från Accent