Minskad kontroll av teknisk sprit

Tre frågor till Egon Frid (V), ordförande i riskdagens nykterhetsgrupp, som är kritisk till regeringens lagförslag om att minska kontrollen av handeln med teknisk sprit.

Vad är teknisk sprit?

– Det är sprit som i första hand är producerad för andra ändamål än att dricka. Den mest kända produkten är T-sprit.

Vad har det med alkoholkonsumtionen att göra?

– Om kontrollen försämras är risken att det läcker ut teknisk sprit på marknaden som kan användas för förtäring. Etanol kan ligga till grund för att tillverka sprit som är till för att drickas.

Varför ska man överhuvudtaget engagera sig i frågan om teknisk sprit?

– Det är ett hot mot folkhälsan om tillgängligheten av alkohol blir större. All uppluckring kring etanol och alkohol ökar risken för alkoholskador. Den tekniska spriten kan inte behandlas som vilken vara som helst, den måste omgärdas av speciell lagstiftning.

Joanna Wågström

Mer från Accent