Alkohol

Minskad alkoholskatt leder till ökad dödlighet

En finsk utvärdering visar att sänkningarna av alkoholskatterna och den ökade tillgängligheten på alkohol har lett till ökat antal dödsfall.

Sedan 2004 har skatterna på finsk alkohol sänkts samtidigt som tillgängligheten på billig alkohol från Estland har ökat.

Då alkoholpåverkan markant ökar risken för skador på huvudet har finska forskare gjort en uppföljning av konsekvenserna av skattesänkningen 2004 i Oulu-regionen i norra Finland.

Den visar att de alkoholrelaterade dödsfallen ökat kraftigt under perioden 2000–2009. Samtidigt ökade konsumtionen på motsvarande sätt.

Uppföljningen är gjord på traumapatienter med huvudskador. Studien redovisas i Drug & Alcohol Findings.

Det som förvånade forskarna mest var hur kraftigt dödligheten ökade bland högkonsumenter strax efter prissänkningen.

Fram till 2004 dog högkonsumenter i ungefär samma utsträckning som andra, men efter 2004 ökade deras dödlighet mer och blev omkring två till tre gånger högre än andra patienters.

Författarna till studien anser att naturliga experiment, som detta och exemplet från Sovjetunionen då skatterna kraftigt höjdes och dödligheten minskade, stöder teorin att politiska beslut kan rädda liv.

Mer från Accent