#pensionssynden

Ministern: ”En viktig diskussion”

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är ny ordförande för riksdagens Pensionsgrupp. Hon välkomnar Accents granskning och kommer att ta upp frågan i Pensionsgruppen.

– Jag ser framför mig att vi kommer att diskutera det här framöver. Jag är helt säker på att det är oerhört viktigt för pensionsspararna att de har en god avkastning på sina pensionspengar men också känner en trygghet i att deras pengar investeras på ett schysst sätt.

Det som tidigare debatterats är ju mest miljö och mänskliga rättigheter. Är alkohol och tobak en mindre viktig fråga?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utifrån den granskningen ni har gjort så är det spännande att ta med den som en del i en fortsatt diskussion i Pensionsgruppen kring etiska riktlinjer och vad vi gör för tolkningar utifrån detta.

I de nya riktlinjerna som ni ska jobba fram, är det aktuellt att utesluta vissa branscher?

– Jag har ännu inte haft mitt första möte med Pensionsgruppen. Så att föregå den diskussionen känns inte bra. Men jag vet att hållbarhetsfrågan varit levande och jag ska se till att den är med och lever framöver. Det handlar om en avvägning av pensionsspararnas intresse av att säkerställa schyssta pensioner och ta en etik- och miljömässig hänsyn. Det gäller att hitta balansen.

Hur det är möjligt att alkohol och tobak, som är bland de farligaste produkterna i världen, stöttas av pensionspengarna?

– Jag förstår att man kan ha den ingången och kommer att sätta mig in i hur man tidigare har diskuterat kring placeringar i alkohol och tobak.

Vart har du själv din premiepension?

– Det har jag inte i huvudet nu. Det borde jag ha men det har jag inte.

Har du gjort ett val?

– Jag tillhör dem som har gjort ett val för länge sedan. Jag tillhör inte de aktiva som placerar om varje månad.

Vad har du för besked att ge till dem som vill följa sin etiska övertygelse och inte ha några pengar i alkohol- och tobaksföretag?

– Min bild är att det här är en viktig och levande fråga i såväl Pensionsgruppen som i AP-fonderna. Det har varit och måste vara en levande diskussion. Vi kommer nu att ta med den granskning som ni har gjort i våra fortsatta diskussioner och har en målsättning att vi ska placera pensionspengarna schysst men också att vi ska säkerställa en god avkastning som innebär bra pensioner. Det är mitt besked i nuläget.

Fotnot: Den här intervjun med Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll gjordes den 18 november 2014. Mer information och hela listan över de alkohol- och tobaksföretag AP-fonderna investerar i hittar du här.

Mer från Accent