Krogvåld

Mindre våld trots längre öppettider

I Kalmar fick förra året sju krogar tillstånd att servera alkohol till klockan tre. Trots detta har våldet i anslutning till krogarna fortsatt att minska. Förklaringen kan vara en ökad satsning från polisen.

Kommunen har tillsammans med krögarna och polisen jobbat framgångsrikt för att minska våldet i anslutning till stadens krogar. Sedan 2006 har enligt tidningen Besöksliv antalet anmälda våldsbrott minskat med 42 procent. När kommunen förra året beslutade att ge sju krogar tillstånd att servera alkohol till klockan tre istället för att behöva stänga två befarades att våldet skulle öka igen.

Så har det dock inte blivit – antalet anmälda brott fortsatte att minska, om än marginellt, förra året.

Krögarna själva menar att detta beror på att våldet minskar om alla krogar inte stängs på samma gång. En annan tänkbar förklaring är att de ökade insatserna från kommun, krögare och polis har haft en lindrande effekt på våldet.

Enligt Lotta Petersson, teamchef för polisens yttre personal i Kalmar, så har polisen valt att i större utsträckning valt att finnas på de platser där våld brukar förekomma. Man har också haft en tät dialog med krögare och ordningsvakter.

– Vi måste fokusera på de områden där risken att brott begås är störst. På andra ställen behöver vi inte vara lika synliga, säger hon till tidningen Besöksliv.

Accent har tidigare skrivit om forskning som visar tydliga samband mellan längre öppettider och mer våld.

Mer från Accent