Almedalen

Mindre våld efter längre krogöppet i Visby

Förra sommaren genomförde Visby ett försök med förlängda öppettider på krogen. En utvärdering från CAN visar att våldet har minskat.

Längre öppettider på krogen har diskuterats under flera år i Visby men har stoppats då Polisen och andra myndigheter bedömt att det har varit för stökigt under sommarmånaderna. Förra året beslutade man att genomföra ett försök där fem krogar fick möjlighet att ha öppet till 03 i stället för 02.

I samband med försöket blev de preventiva insatserna förstärkta. Man satsade mer på det som kallas ansvarsfull alkoholservering med ökad samverkan mellan polis, krogar och ordningsvakter.

Forskarna Mats Ramstedt och Thor Norström på CAN har gjort en utvärdering av försöket. Resultaten visar att våldet under förra sommaren minskat kraftigt jämfört med fyra år innan försöket.

– Antalet våldsbrott under sommaren var 4,6 per vecka under 2010–2013 medan de under 2014 sjönk till 1,1 brott per vecka. Det är en minskning med 73 procent.

Forskarna har också jämfört med anmälda brott under dagtid. Där har nivån legat relativt stabilt under tiden.

Tittar man närmare på statistiken för antalet anmälda våldsbrott per år syns en tydlig minskning mellan 2010 och 2013, det vill säga redan innan försöksperioden.

– Minskningen behöver inte bara vara kopplad till ökade öppettider, det har säkert med de ökade preventiva insatserna att göra också, säger Thor Norström.

Tidigare forskning när det gäller utökade öppettider visar att det verkar finnas ett samband mellan ökade öppettider och mer våld, även om det också finns studier som visar på motsatsen.

– Den kanske bäst designade studien kommer från Norge och den visar en ökning av våldet på 16 procent per ytterligare timma man har öppet, säger Mats Ramstedt. Den här studien pekar på att ökade öppettider inte har ökat våldet i Visby. Anledningen kan vara att bara ett fåtal restauranger har fått ha öppet till tre. Och så kan det finnas en positiv effekt av utspridd stängning, det blir mindre trängsel på stan. Men framförallt beror det kanske på det ökade preventiva arbetet.

Innan försöket bedrevs en kampanj för öppet till 03. En av Facebooksidorna som drev kampanjen har nu rubriken ”Nu kämpar vi för 04”.

Mer från Accent