Cannabis

Mindre cannabis – bättre studieresultat

När utländska studenter inte längre kunde köpa cannabis legalt i Maastricht påverkades deras studieresultat positivt. ”Effekterna är stora”, säger en av forskarna bakom en ny studie.

Under 2011 begränsades möjligheterna för utlänningar att köpa cannabis på coffeeshops i Maastricht i Holland. Detta eftersom man ville göra något åt drogturismen – att folk kom till staden bara för att röka på sågs inte som positivt för stadens image.

Nu har två ekonomer vid universitetet i Maastricht undersökt hur restriktionerna påverkade studieresultaten bland universitetets studenter. Över 54000 betyg från studenter, både inhemska och utländska, undersöktes, och forskarna fick fram tydliga resultat:

De studenter som inte längre fick köpa cannabis fick klart bättre studieresultat. Konsumtionen begränsades, varpå studenternas kognitiva förmåga ökade, är forskarnas hypotes.

– Effekterna är stora, genomgripande och statistiskt signifikanta, säger en av forskarna, Olivier Marie, till tidningen Observer. Vi uppskattar att de studenter som inte längre fick köpa cannabis legalt hade fem procents större sannolikhet att klara kurserna.

Bland studenter med sämre studieresultat fick den minskade tillgången till cannabis ännu större effekt, här ökade sannolikheten för dem att klara kurserna med 7,6 procent.

Forskarna såg också skillnad mellan olika kurser, störst effekt såg man på kurser som innehöll matematik.

Läs mer i The Guardian.

Mer från Accent