Miljöpartiet kan ändra sig om gårdsförsäljning

Vid förra årets kongress bestämde Miljöpartiet att de skulle verka för att gårdsförsäljning av alkohol ska bli tillåtet, dock med förbehållet att alkoholen inte skulle säljas direkt till kund utan via Systembolaget.

Beslutet följdes av en viss förvirring där det var oklart om MP egentligen var för eller emot gårdsförsäljning. De tidigare samarbetspartierna Vänstern och Socialdemokraterna tolkade det som att MP var för medan partistyrelsen fortsatta hävda att de trots beslutet var emot.

Förvirrat? Ja.

Nu verkar det som att MP kan komma att ändra sig igen. Inför årets kongress har två motioner kommit in där motionärerna vill att partiet ska ta ställning emot gårdsförsäljning. I en motion lyfts det faktum att Systembolaget redan i dag kan sälja lokalproducerad alkohol och att de tre Systembolag som ligger närmast en alkoholproducerande gård till och med måste sälja produkterna.

Partistyrelsen håller med och ställer sig bakom båda motionerna. Det slutliga beslutet fattas av kongressen i maj.

Joanna Wågström

 .

Miljöpartiet för men ändå emot gårdsförsäljning. LÄS MER.

 .

Mer från Accent