Mildare straff för grova narkotikabrott att vänta efter HD-dom

Högsta domstolen, HD, har vänt upp och ner på rådande praxis när det gäller narkotikabrott efter en dom som kom i juni. Tidigare har strafftiden bestämts utifrån mängd och sort narkotika. Men det är fel och inte förenligt med lagen enligt HD.

– För vissa typer av narkotikabrott kommer det att få effekten att strafftiderna blir kortare. Generellt kommer straffen att bli mer differentierade, säger Petter Asp som är professor i straffrätt vid Stockholms universitet.

Tidigare har straffen för narkotikabrott i Sverige på ett rutinartat sätt bestämts utifrån tabeller som bygger på narkotikans farlighet. Det finns exakta gränser som säger att si och så många gram av en viss drog ger si och så många års fängelse. Väldigt liten hänsyn har tagits till omständigheterna kring brottet.

– Det finns få brott i Sverige där straffet slår i taket så ofta som för narkotikabrott. Man har byggt för mycket på mängd och art och det har blivit en sträng praxis. En konsekvens är att väldigt olikartade fall har bedömts på samma sätt bara för att det varit samma mängd och sort narkotika, säger Petter Asp.

Men i domen som kom i juni slår HD fast att lagstiftningen på området säger att rätten ska ta hänsyn till andra faktorer kring brottet, exempelvis om de inblandade personerna själva har ett missbruk. Endast i de fall då smugglingen och försäljningen av narkotikan är kopplad till organiserad narkotikahandel och ett uppsåt att tjäna pengar ska de strängaste straffen utdömas.

– HD säger att man vid bedömningen av straffvärdet på narkotikabrott inte kan göra som man gjort tidigare, och gå bara på mängd och art. Det här avgörandet är väldigt tydligt och måste uppfattas som ett påbud att nu ska straffrätten normaliseras, säger Petter Asp och tillägger:

– Som jag ser det är det här ett väldigt välkommet steg när det gäller straff för narkotikabrott. Det blir mer rimligt och likt det sätt som man tänker på när det gäller andra brott.

  • Den 16 juni kom HD:s dom i ett uppmärksammat fall där två män dömts av hovrätten till 14 års fängelse vardera för att ha köpt och sålt vidare drogen mefedron. HD sänkte straffet för båda männen från 14 års fängelse till fyra år. Dels ansåg HD att mefedron skulle likställas med amfetamin i farlighetsgrad i stället för ecstasy, som hovrätten jämställt drogen med i den tidigare domen. Och dels tog HD med i beräkningen att männen själva missbrukade droger, att brottet inte var kopplat till internationell narkotikahandel, att försäljningen skett i första hand till vänner och bekanta och att handeln inte pågått under någon längre tid.

Joanna Wågström

Mer från Accent