Metadon tar allt fler liv

DRUGNEWS. Samtidigt som allt fler heroinister behandlas med Metadon, så hittas fler missbrukare döda med läkemedlet i kroppen. En nära trefaldig ökning på några år, enligt en ny studie. De flesta döda var inte knutna till metadonprogram, vilket reser farhågor om läckage.

Opiatläkemedlet Metadon är ett kraftigt preparat som kan överdoseras. Och allt fler dör nu av Metadon i Sverige.

Under perioden 1994-2008 konstaterades 407 dödsfall med Metadon i blodet. Från 2006 till 2008 ökade antalet relaterade dödsfall från 29 till 84 döda, det visar en ny studie som publiceras i Läkartidningen i veckan.

– Vi måste slå larm. Annars riskerar behandlingen att komma i vanrykte, säger psykologen och rättsdödsfallsforskaren Anna Fugelstad till Dagens Nyheter.

Kraftig ökning
Hon har tillsammans med utredaren Lars Age Johansson och rättsmedicinaren Ingemar Thiblin gjort sammanställningen. De har analyserat data från obduktioner och noterat den kraftiga ökningen.

Åttio procent av de avlidna med metadon i kroppen tillhörde inte programmen. Vilket tyder på att de fått det få illegal väg. Kanske från patienter som säljer sitt metadon vidare.

Läckage på metadonprogrammen
Det reser frågor om läckage från de allt mer liberala behandlingsprogrammen.

 Sedan 2005 då taket togs bort, liksom några andra begränsningar, så har antalet inskrivna på metadonprogrammen fördubblats till cirka 1700 patienter. Behandlingen som ofta blir livslång minskar suget efter heroin och möjliggör ett socialt mer drägligt liv.

Men att den kraftiga ökningen av dödsfall främst har koppling till metadonprogrammen tror inte Socialstyrelsens expert. Abit Dundar hänvisar i DN till att även smärtpatienter som behandlas med Metadon ibland säljer vidare och att det behövs ökad kontroll av den förskrivningen.

Ökade dödsfall orsakas av för lite metadeon
Kriminalvårdens medicinska expert Lars Håkan Nilsson anser i en kommentar i Läkartidningen tvärtom att de ökade dödsfallen kan bero på att Metadonprogrammen är för lite utbyggda. Att heroinister tar illegalt Metadon mot abstinens när de försöker avgifta sig själva. Han anser att läkare borde få skriva ut läkemedlet även till patienter som inte är inskrivna på underhållsprogram.

Heroinrelaterade dödsfall ökar
Att även heroinrelaterade dödsfall ökar – trots fler i metadonprogram – tror Abit Dundar på Socialstyrelsen kan bero på andra orsaker än misslyckande för programmen, såsom återfall, fler missbrukare eller sämre heroinkvalitet.

Metadonrelaterade dödsfall bland missbrukare har även ökat i några andra länder, exempelvis i Skottland, Danmark och Tyskland. I Finland tar alternativa opiatersättningsmedlet Subutex fler liv än heroinet.

• Fotnot: Dödsfall bland personer under 60 år där Metadon hittades i blodet 2008, uppdelat på rättsmedicinska avdelningar: Stockholm 30 döda personer, Uppsala 16, Linköping 5, Malmö 12, Göteborg 14 och Umeå 7 dödsfall. Källa: studien publicerad i Läkartidningen nr 18-2010.

Drugnews/SL

Mer från Accent