Mest män i distriktsstyrelserna

Det är si och så med jämställdheten i IOGT-NTO:s styrelser. Bland distriktsstyrelserna är det endast två som har jämn könsfördelning: Uppsala och Västmanland. Sämst i klassen är Östergötland med sju män och noll kvinnor.

Övriga tjugo distrikt spretar åt olika håll. Några har en klar majoritet kvinnor. Många har en övervägande andel män. Ordförandeposterna är mer jämnt fördelade: 10 kvinnor och 13 män. Det visar Accents kartläggning inför kongressen.

På 2007 års kongress togs beslut om att IOGT-NTO senast 2011 ska vara en jämställd organisation. Då hade frågan redan varit uppe på två tidigare kongresser. Från och med 2010 skulle 90 procent av samtliga styrelser ha en jämn könsfördelning, helst 50/50. Det spikades också att jämställdhetsarbetet ska genomsyra och vara en naturlig del av nykterhetsrörelsens verksamhet. Men målen är långt ifrån uppnådda. Anders Karlsson, ansvarig för projektet Nyktra kvinnor kan, är besviken.

– Föreningarna måste börja ta den här frågan på allvar. Man kan inte bara luta sig tillbaka och konstatera att det inte gick att få in fler kvinnor. Vi måste titta på varför män ofta har de tyngsta posterna. Vad beror det på? Varför vill inte kvinnor sitta med i styrelserna? Vad kan vi göra rent konkret för att underlätta? funderar Anders Karlsson och tillägger att det är lätt att säga att man är för jämställdhet. Men vad betyder det i praktiken?

– Jag anser att jämställdheten börjar hemma. Om kvinnor slipper halva hushållsarbetet kanske de orkar gå på styrelsemöten, säger han.

Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s förbundsordförande håller med och tar sig själv som exempel.

– Utan min man som tar mer än halva hushållsarbetet hade jag aldrig klarat att vara förbundsordförande. Jag tror att jag är en förebild i min roll. För första gången har vi också en kvinnlig förbundskassör. Hur könsfördelningen ser ut på ordförandenivå ger en bra bild av hur det står till med jämställdheten. Men visst finns det mycket kvar att jobba med.

Anders Karlsson menar att jämställdhetsarbetet inom IOGT-NTO bara har börjat. Arbetet måste självklart fortsätta. Fler måste bli aktiva i frågan och föreningarna måste börja tycka att det här är en prioriterad fråga. Jämställdheten måste bli en naturlig del av allt arbete. Där är vi uppenbarligen inte ännu.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent