Mefedron jämställs med amfetamin

DRUGNEWS. I ett avgörande i Högsta domstolen får två män straffen sänkta från 14 år till 4 års fängelse för handel med nätdrogen mefedron. Rätten jämställer drogens farlighet med amfetamin istället för som tidigare med ecstasy.

Målet kom till HD för avgörande sedan olika hovrätter dömt olika om den relativt nya syntetdrogen mefedron.

Svea hovrätt har jämställt mefedron i farlighet med ecstasy som har lägre gräns till grovt narkotikabrott, medan hovrätten för Västa Götaland jämfört den med amfetamin med gränsen 250 gram.

Männen, 27 och 29 år gamla, hade under två resor till Berlin hösten 2009 köpt två kilo mefedron och sålt vidare, bland annat via Internet. De planerade även att importera 10 kilo ytterligare.

Svea hovrätt höjde kraftigt tingsrättens dom från sex års fängelse till 14 år vardera för dem. Och de sökte och fick prövningstillstånd i Högsta domstolen.

HD finner att mefedrons ”generella farlighet” inte på något för straffvärdesbedömningen i målet avgörande sätt skiljer sig från amfetamins generella farlighet”.

Straffen sänks därför till fyra års fängelse för männen. Då har även hänsyn tagits till att de inte bör jämföras med internationella ligor och även att de mest sålt till ”vänner och bekanta”.

En tredje ung man får straffet sänkt från försök till grovt narkotikabrott till normalgraden från ett års fängelse till villkorligt med 100 timmars samhällstjänst. Detta efter att han beställt 100 gram mefedron åt sig och fyra kompisar, men drogen levererades aldrig.

HD-domen kan nu öppna för att andra som dömts till stränga straff för narkotikabrott med mefedron försöker få resning.

Domen riskerar även att skjuta nuvarande rättspraxis i sank och det kan bli svårare att använda farlighetsbedömningar generellt. Mer hänsyn till omständigheter i enskilda narkotikamål och inte bara sort och mängd bör vägas in, finns det resonemang om i domen.

I ett särskilt yttrande skriver justitierådet Martin Borgeke att det kan finnas anledning att inte så ”schablonartade och onyanserade” bruka farlighetstabeller om olika droger när domstolarna avgör narkotikamål. Han har själv skrivit en bok som ofta används i domstolarna.

Han nämner bland annat att även ecstasy, GHB och Rohypnol kan behövas ses över vad gäller straffvärdesbedömningar.

Drugnews/SL

Mer från Accent