Mediefolk dricker mest

De som jobbar inom medie- och underhållningsbranschen har högre alkoholkonsumtion än andra. Detta enligt en undersökning om alkoholvanor i olika branscher som Storbritanniens hälsodepartement har genomfört.

Mediefolk dricker i genomsnitt 44 enheter per vecka vilket är nästan dubbelt så mycket som den högsta rekommenderade konsumtionen i Storbritannien. Inom IT-branschen ligger man på 34 enheter per vecka, och inom finans-, försäkrings och mäklarvärlden är motsvarande siffra 29.

Den måttligaste branschen bland de undersökta är utbildnings- och transportindustrin. Här ligger man på 24 enheter per vecka – precis på gränsen till att dricka för mycket enligt de nationella rekommendationerna.

Pierre Andersson

(Källa: Journalisten.se och The Guardian)

Mer från Accent