Naloxon

Medel mot överdos nu tillåtet

Nu är det möjligt för läkare att skriva ut motgiftet naloxon till den som riskerar att ta en överdos av någon opioid. Det har Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gjort klart i en rapport till regeringen.

Det svenska regelverket har inte tillåtit motgiftet naloxon som kan användas för att häva en överdos. I maj fick Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda möjligheten att göra medlet tillgängligt för personer som riskerar att ta en överdos eller riskerar att bli vittne till en överdos, som anhöriga och vänner.

Nu har de båda myndigheterna redogjort för möjligheterna i en rapport som lämnats till regeringen i fredags.

– En läkare kan skriva ut det godkända läkemedlet naloxon direkt till personer som använder opioider och som riskerar att drabbas av överdos. Detta möjliggörs bland annat genom Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård – insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv. När en patient, som i dessa fall, behöver praktisk hjälp med att utföra egenvården, ska läkaren samråda med den som ska hjälpa patienten. Det kan exempelvis vara en närstående, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman i ett pressmeddelande.

Det är alltså i dagsläget inte möjligt för anhöriga och vänner, eller tjänstemän som riskerar att hitta någon som tagit överdos, att få medlet utskrivet. Socialstyrelsen ser nu över vilka regeländringar och utbildningsinsatser som behövs för att det ska bli genomförbart.

Inte heller är det möjligt att få naloxon som nässprej då den inte är godkänd i Europa. I stället får patienten en förfylld spruta.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer