Troligen inget förslag om gårdsförsäljning

Maria Larsson meddelade idag att hon är tveksam till gårdsförsäljning och att regeringen sannolikt inte kommer att lägga något förslag i frågan.

− Remissinstanserna är eniga om att den finska modellen inte är förenlig med EU-rätten. De tunga instanserna anser att utredningens förslag inte är det heller, säger folkhälsominister Maria Larsson vid riksdagens frågestund i dag.

Till TT säger Maria Larsson att regeringen sannolikt inte kommer att lägga fram något förslag om gårdsförsäljning.

– Jag tycker att det skulle vara väldigt svårt att göra det, säger Maria Larsson.

Enligt Ulrik Lindgren, sakkunnig hos Maria Larsson, är Justitiekanslern och andra rättsinstanser de man anser väger tyngst i remissförfarandet, liksom även Socialstyrelsen.

− Justitiekanslern har varit tydlig med att ett sådant här förslag skulle medföra att EG-domstolen kommer att ifrågasätta Systembolagets monopol, säger han till Accent

För ett år sedan föreslog en utredning ledd av Lotty Nordling att den som yrkesmässigt tillverkar alkohol ska få bedriva gårdsförsäljning. Utöver egna produkter ska även utländska tillverkares produkter av samma slag få säljas. Försäljningen behöver enligt förslaget inte ske på samma ställe som tillverkningen.

Förslaget har mött stark kritik av flera tunga remissinstanser, som hävdar att det inte är förenligt med EU:s regler och att det undergräver Systembolagets monopol.

Carl B Hamilton, FP, undrade under riksdagens frågestund när ett slutligt besked om gårdsförsäljningen kommer, men på den frågan gav inte Maria Larsson något svar.

– Vi har ingen tidshorisont för när det här arbetet kommer att vara klart, säger Ulrik Lindgren.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer