Alkoholpolitik

Maria Larsson slår ifrån sig kritiken

Den ansvariga ministern för alkoholfrågor, Maria Larsson, slår ifrån sig kritiken om att regeringen duckar i näthandelsfrågan. Men hon ger inga klara besked om hur regeringen tänker agera efter den nya utredningen om tillsyn av e-handel av alkohol.

Efter att den statliga utredningen om tillsyn av e-handel av alkohol presenterades i tisdags har många – bland annat IOGT-NTO, Systembolaget och alkoholläkaren Sven Andréasson – krävt att regeringen agerar i näthandelsfrågan, och det skyndsamt. Det har även framförts hård kritik mot hur regeringen har agerat hittills. Den ansvariga ministern Maria Larsson avböjer att ställa upp på en intervju med Accent, men går med på att svara på några frågor skriftligt.

Utredningen om tillsyn av e-handel av alkohol konstaterar att det är oklart huruvida all den handel av alkohol via nätet som förekommer i Sverige i dag är laglig eller inte, eftersom lagen är otydligt formulerad. Vad säger du om det?

– Lagen formulerades utifrån att privatimport får ske med oberoende transportör. Regeringen har för avsikt att upprätthålla den principen, säger Maria Larsson i mejlintervjun.

Maria Larsson ger inga klara besked om ifall regeringen kommer att agera när det gäller näthandel av alkohol och i sådana fall hur snabbt. Istället hänvisar hon till att regeringen kommer att bereda frågan efter att utredningens förslag har varit på remiss. Hon säger även att privatimport av alkohol ännu är på en mycket låg nivå, men att hon kommer att följa utvecklingen noga.

– Min avsikt är att se till att detaljhandel med alkohol endast sker via Systembolaget. De polisanmälningar som gjorts av bland annat City Gross verksamhet kommer också att tjäna som en uppföljning av huruvida nuvarande bestämmelser är tillräckliga.

Håller du med Systembolaget om att det finns ett stort och akut behov av att se över alkohollagen?

– Det är viktigt att alkohollagen följs och regeringen följer alkoholutvecklingen noga. Om det visar sig finnas ett behov kommer jag att föreslå förändringar.

Vad anser du om Systembolagets polisanmälan av vinklubben Winefinder och matkedjan City Gross, som nyligen börjat sälja vin i sina matkassar?

– Det är bra att rättsliga instanser kommer att pröva frågan.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt anser att regeringen hittills har duckat för näthandelsfrågan. Håller du med henne?

– Definitivt inte. Varje typ av alkoholförsäljning har en reglering. Det är olagligt för någon annan än Systembolaget att bedriva försäljning i landet. Det är olagligt för någon annan att upprätta lagerhållning av alkohol. Det har räckt långt. Möjligheten till privatimport tillkom för att möta den så kallade Rosengrensdomen.

Enligt en HUI Research-rapport kommer kommersiell näthandel att stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter om tio år, om inget görs. Är det en korrekt bedömning?

– Jag kan inte bedöma korrektheten i HUI:s rapport. Den nyligen levererade utredningen pekar på att omfattningen i dagsläget är mycket blygsam.

Vill du att Systembolaget avskaffas på sikt?

– Självklart inte. Systembolaget tjänar väl den restriktiva alkoholpolitik jag vill föra. Jag har i allt förändringsarbete betonat Systembolagets betydelse.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt säger att du ofta prisar den svenska alkoholpolitiken och att det nu också är dags att stå upp för den i praktiken och ta ansvar för att den följs. Vad säger du om det?

– Den svenska alkoholkonsumtionen fortsätter att sjunka vilket är ett tydligt tecken på att såväl regeringens politik som frivilligorganisationernas arbete gör nytta. När det finns behov kommer jag att fortsätta att vidta åtgärder för att alkoholskadorna ska fortsätta att minska.

När det gäller om regeringen tänker följa utredningens förslag kring ökad tillsyn och skarpare åtgärder runt marknadsföringen av alkohol hänvisar Maria Larsson åter till att regeringen ska bereda frågan efter att utredningens svar varit på remiss. Hon svarar inte heller på om utredningens förslag räcker eller om finns det risk för att det går att komma runt lagen, exempelvis med hjälp av teknikens utveckling.

Maria Larsson väljer även att inte lämna besked om ifall Konsumentverket kommer att få resurser för att agera mot olaglig alkoholreklam, som Systembolaget kräver.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer