Maria Larsson: ”Det här är inte gårdsförsäljning”

Barn- och äldrminister Maria Larsson kommenterade utredningen om gårdsförsäljning som presenterades under torsdagen. Foto: Joanna Wågström

Nyligen presenterades Lotty Nordlings utredning om gårdsförsäljning. I sitt förslag öppnar hon upp för att både svenska och utländska alkoholtillverkare ska kunna sälja sina och andras produkter var som helst i Sverige.

– Det går att införa gårdsförsäljning men det måste göras genom en modell som tillåter utländska producenter att etablera sig, sade hon vid presskonferensen. Försäljningen får inte hindra den fria rörligheten.

Förslaget ligger långt ifrån regeringens direktiv om egenproducerad alkohol på landsbygden, vilket barn- och äldreminister Maria Larsson var noga med att påpeka under presskonferensen som hon höll i samband med att utredningen presenterades.

– Förslaget skiljer sig markant från det vi tänkte oss. Det är mycket mer omfattande än direktivet, säger hon. Traditionellt när man tänker gårdsförsäljning så är det på en gård på landsbygden. Det här kan inte inkluderas i vår tankevärld som gårdsförsäljning.

Men trots att utredaren presenterat ett förslag som snarare liknar öppnandet av spritbutiker och inte gårdsförsäljning lovar Maria Larsson att hon ska läsa utredningen från pärm till pärm innan hon bildar sig en uppfattning.

– Jag skulle naturligtvis kunna strunta i att läsa den men det vore inte schysst. Har jag gett någon i uppdrag att utreda en fråga så måste jag läsa vad de kom fram till, säger hon. Vad vi kommer fram till kommer inte presenteras före jul.

Förslaget fick kraftig kritik från flera håll redan innan utredningen presenterades. Flera politiker inom allianspartierna har gått ut i media och sagt att de inte vill öppna upp för de föreslagna alkoholbutikerna. Brigitta Rydberg från Folkpartiet skriver i ett pressmeddelande att det är papperskorgen nästa för förslaget.

Advokat Ulf Öberg menar att det inte finns något tvivel om att det här skulle innebära slutet för Systembolagets detaljhandelsmonopol.

– Nu pratar vi inte längre om gårdsförsäljning nu pratar vi om fabriksförsäljning så termen gårdsförsäljning är djupt missriktande för den typen av förslag. Konsekvensen om det här genomförs är att man bryter Systembolagets monopol, säger han.

Men enligt Lotty Nordling kan man med den här modellen ha kvar Systembolaget.

– Vår bedömning är att det inte på något sätt hotar detaljhandelsmonopolet. Det inkräktar på monopolet men är ett undantag. Det vi måste motivera är att begränsningarna för försäljningen är motiverade av folkhälsoskäl. Det är svårt at motivera att vi på grund av folkhälsan bara ska sälja svenska produkter.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt tycker att det är märkligt att utredaren gått längre än vad uppdraget beskrev.

– Så ska det inte gå till. Men det är uppenbart att utredaren har ett annat intresse än folkhälsan. Hon sätter näringspolitiken säger hon.

Skulle det här förslaget införas vore det katastrof enligt Anna Carlstedt. De privata vinstintressena skulle föras in och Systembolaget skulle försvinna.

– Jag hoppas och tror att det här förslaget går i papperskorgen direkt.

Joanna Wågström

Förslaget i korthet:

Den som yrkesmässigt tillverkar alkohol ska kunna söka ett särskilt tillstånd för att få sälja öl, vin och sprit. Både svenska och utländska tillverkare kan få tillstånd.

För att få tillstånd ska man uppfylla i princip samma krav som för att få serveringstillstånd.

Tillverkaren ska inte bara få sälja sina egna produkter utan även alkoholdrycker från andra producenter av samma slag.

Försäljningen behöver inte vara knuten till tillverkningsstället eller landsbygden.

Försäljningen måste vara knuten till någon form av upplevelse typ studiebesök eller en föreläsning.

En person får köpa en liter sprit, tre liter vin och fem liter öl per besökstillfälle.

Tillståndshavaren får högst sälja 1 500 liter ren alkohol per år.

Läs utredningen här: Gårdsförsäljning

Mer från Accent