alkohol

Mäns och kvinnors hjärnor skadas olika av alkohol

Att alkohol ger hjärnskador har länge varit känt. Nu visar ny forskning att mäns och kvinnors hjärnor skadas på olika ställen och att kvinnors hjärnor återhämtar sig fortare än mäns.

Främst är det den vita substansen i hjärnan som skadas. Den minskar i mängd efter långvarigt alkoholmissbruk. Den vita substansens funktion är att transportera information mellan nervcellerna.

Den nya studien visar att minskningen av substansen sker i hjärnbalken hos män medan det hos kvinnor är främst i hjärnans ytterområden som substansen reduceras. Det skriver Medical News Today. Med hjälp av magnetröntgen har forskare från Boston kunnat studera hjärnbilder från 42 personer som slutat dricka efter att ha druckit kraftigt under minst fem år. Röntgenbilderna har sedan jämförts med bilderna av 42 som inte drickit.

Forskarna fann ett starkt samband mellan hur mycket vit hjärnsubstans som försvunnit och hur många år personen druckit. Sambandet gällde både män och kvinnor.

− Vi tror att många av de kognitiva och emotionella störningar som observerats hos kroniska alkoholister beror på försämrade kopplingar mellan nervcellerna som orsakats av förlust av vit hjärnsubstans, säger Susan Mosher Ruiz, PhD, forskare vid Boston University School of Medecine och Veteran Affairs Boston Healthcare System.

Forskarna fann också att hos kvinnor påverkade antalet drinkar de druckit per dag hur mycket hjärnsubstans som försvunnit. Det sambandet var inte lika tydligt hos män.

Återhämtningen skiljde sig också åt för män och kvinnor. Den skadade hjärnbalken hos män återhämtade sig med en procent per år för varje år de inte drack. Hos dem som varit nyktra kortare tid än ett år fann man ingen återhämtning alls hos män. Däremot hade kvinnornas vita substans ökat i volym, men den ökningen fortsatte inte efter ett år.

Studien är publicerad i Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer