Många unga har oskyddad sex på grund av alkohol

Mer än var fjärde gymnasieelev har haft oskyddad sex i samband med att de har druckit alkohol. Dessutom uppger hela 17 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna att de har haft oönskat sex. 

Siffrorna är hämtade från rapporten Skolelevers Drogvanor 2008 som idag presenterades av CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. I rapporten framkommer att ungdomar har erfarenhet av att alkohol leder till en rad olika problem. 

Förutom uppgifterna om oskyddad och oönskad sex framkommer bland annat att över 20 procent av gymnasieungdomarna råkat ut för en olycka eller på annat sätt skadats på grund av alkohol. Av flickorna säger 15 procent att deras drickande har lett till försämrade prestationer i skolan. Motsvarande siffra för pojkarna är 9 procent.

Bland övriga resultat kan man bland annat se att

* alkoholkonsumtionen bland unga under perioden har varit relativt oförändrad
* även intensivkonsumtionen (motsvarande en flaska vin) har varit oförändrad
* 17 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna uppger att de någon gång har använt narkotika. I de flesta fall rör det sig om cannabis.

Undersökningen genomförs som anonyma enkäter i klassrummen på ett riksrepresentativt urval. Rapporten kan laddas hem från CAN:s hemsida.

Pierre Andersson

Mer från Accent