Finland

Många otrygga på grund av fylla

Allt fler känner sig otrygga på grund av berusade personer. Främst är det yngre samt kvinnor som drabbas. Det framkommer av en ny omfattande finsk attitydundersökning.

Alkoholkonsumtionen i Finland sjönk det första halvåret i år med hela 6, 5 procent jämfört med samma tid i fjol. En anledning tros vara det dåliga sommarvädret. Visserligen tar sig finländarna med färja till grannlandet Estland på någon timma, ett land som har liberalare alkoholregler, men nedgången i inhemsk konsumtion kan inte förklaras av ökad import.

För att utreda finländarnas attityder till alkoholen har föreningen Finlands social och hälsa, Soste, låtit företaget TSN Gallup intervjua drygt tusen personer. Där framkommer att 30 procent av befolkningen (mot 28 procent vid förra mätningen för två år sedan) känner otrygghet på grund av berusade personers uppförande.

4 av tio kvinnor otrygga

Av kvinnorna uppger 38 procent att de känner otrygghet på grund av berusade personer och hela 46 procent av de tillfrågade under 30 år instämmer i detta. Undersökningen kan delvis tolkas som att finländarna blivit mer liberala i sin syn på alkoholen, även om grundinställningen är negativ. Idag anser 71 procent att det dricks för mycket i landet, mot 77 procent för två år sedan.

Och nu menar 73 procent att alkholförsäljning till uppenbart påverkade måste begränsas, mot 78 procent vid tidigare mätningen.

Även om bara knappt 40 procent säger sig vara för en höjning av alkholskatten i dagsläget, är detta dock den medicin som Soste förespråkar.

– Alkoholskatten bör skärpas och detsamma gäller reglerna för alkoholreklam riktad mot unga konsumenter, säger organisationens generalsekreterare Vertti Kiukas till dagstidningen Helsingin Sanomat.

Soste, Finlands social och hälsa, är en landsomfattande paraplyorganisation för 170 föreningar inom social- och hälsoområdet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer