Många fortsätter dricka under graviditeten

Många svenska kvinnor slutar inte dricka alkohol trots att de väntar barn. Undersökningar tyder dock på att mängden de dricker är måttlig. Hur deras barn påverkas konsuimtionen är det ingen som vet. Det hoppas forskare nu kunna ta reda på.

Erika Comasco, doktorand från Uppsala universitet, och hennes kollegor frågade över 2 000 kvinnor som kom till en mödravårdcentral om deras alkoholkonsumtion och rökvanor.

De kom fram till att 89 procent av kvinnorna konsumerade alkohol regelbundet och 49 procent rapporterade att de ibland eller ofta berusade sig innan de blev gravida.  Tolv procent fortsatte att dricka regelbundet och fem procent fortsatte att berusningsdricka. Biomarkörer visade dock att det inte var fråga om drickande på missbruksnivå.

− Vi har använt den senaste tekniken med de känsligaste biomarkörerna. Att alkoholmissbruk skadar barnen vet vi redan. Nu skulle vi vilja ta reda på hur måttlig konsumtion påverkar dem, säger Erika Comasco till Accent.

FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, är ett kontinuum av skador på barn som orsakats av att mamman druckit alkohol under graviditeten. Diagnosen FAS får de barn som uppfyller kraven på hämmad tillväxt, påverkan på hjärnan och centrala nervsystemet samt specifika ansiktsdrag. För att barnet ska drabbas av allt detta krävs att mamman druckit stora mängder alkohol. Hur mindre mängder påverkar är mycket svårare att visa.

− Det är mammorna som dricker måttligt under graviditeten vi är intresserade av. Man skulle kunna tänka sig att deras barn får något av symptomen som sömnproblem, koncentrationssvårigheter, ätstörningar eller ADHD, säger Erika Comasco.

Eva Ekeroth

Mer från Accent