Lyckohjulet är nedlagt

Ludwig Alholt, vd på Miljonlotteriet.

Lyckohjulet har lagts ner efter en säsong. Accent ställer sex frågor till Ludwig Alholt som är vd på Miljonlotteriet om tv-satsningen.

Vart har Lyckohjulet tagit vägen?
– Vi har valt att inte gå vidare med programmet. Vi körde 100 program i våras och sedan lade vi ner.

Vad var det som hände?
– Främsta orsaken var att vi inte fick tillräckligt med tittare. Det var ingen katastrof men tittarunderlaget nådde inte upp till våra målsättningar.

Hur många tittade?
– Det var ungefär 600 000 tittare i veckan efter att programmet hade bytt kanal. Det var inte unika tittare, utan samma personer tittade på flera program i veckan. Vår målsättning var 1 miljon tittare.

Varför var det så få som ville se programmet?
– Så är det för många tv-satsningar. Det har varit en period nu där många tv-program har haft svårt att leverera tittare. Varför Lyckohjulet inte lyckades är svårt att sia om. Det kan ha varit programmets utformning, tiden det sändes på eller något annat.

Var satsningen en flopp?
– Nej. För Miljonlotteriet gav det under våren en bra merförsäljning. Och kännedomen om Miljonlotteriet har aldrig varit så hög som den var just då.

Har ni förlorat några pengar på satsningen?
– Det har gått ungefär jämnt upp.

Joanna Wågström

Mer från Accent