Lyckat ordförandeskap på alkoholområdet

Prispolitik, gränshandel och ungas nykterhet är några av de områden som EU ska fokusera på i sitt fortsatta arbete på alkoholfronten. Det enades EU:s hälsoministrar nyligen om, i de så kallade rådsslutsatserna.

– Vi har enats om en slags värdegrund och en gemensam syn på alkoholen som en folkhälsofråga. Nu får den nya kommissionen ett klart uppdrag att jobba vidare med alkoholfrågan, säger Maria Renström som är ämnesråd och ansvarig för ANTD-sekretariatet på Regeringskansliet.

I de gemensamma rådsslutsatserna uppmanas EU-kommissionen att se över enskilda medlemsländers problem med gränshandel av alkohol. De ska dessutom utreda vad som krävs för att skydda barn, unga och ofödda barn och uppmärksamma äldres drickande.

I slutsatserna har kommissionen även fått uppdraget att 2012 komma med en rapport där man följer upp EU:s alkoholstrategi som antogs 2006, samt komma med ett förslag till en ny strategi.

– Det var det absolut viktigaste för oss, man måste ha en politik som är långsiktig, säger Maria Renström.

Inför Sveriges ordförandeskap i EU hade regeringen tydligt uppsatta mål kring alkoholpolitiken. Prioriterade frågor var priserna på alkohol, gränshandel, samt äldres och ungas drickande. Samtliga frågor finns nu med i skrivningarna i EU:s rådsslutsatser.

Joanna Wågström

Mer från Accent