Lyckad alkoholkonferens i Östafrika

I mitten av januari samlades ett 80-tal personer i Arusha, Tanzania, för att diskutera alkoholpolitik i Östafrika. Konferensen arrangerades av IOGT-NTOs Internationella Institut för att motarbeta alkoholindustrins lobbying.

 

– Bakgrunden är förstås alkoholindustrins framfart i Afrika där man via både lobbying och marknadsföring försöker öppna nya marknader, säger Per-Åke Andersson, programsekreterare på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut.

På konferensen i Arusha träffades 13 parlamentsledamöter från Tanzania, Kenya, Uganda och Burundi, regeringstjänstemän och representanter från frivilligorganisationer.

På plats fanns också internationella experter som Thomas Babor, den amerikanska professor som ledde arbetet med WHOs studie ”Alcohol: No ordinary commodity”.

– Tanken var att föra in kunskap om hur en effektiv och evidensbaserad alkoholpolitik ser ut. Det finns en vetenskaplig bas att peka på i Babors bok, och där pekar man också på åtgärder som inte fungerar. Ett annat viktigt syfte med konferensen var att skapa kontakter mellan det civila samhället och beslutsfattare i de här länderna. En restriktiv alkoholpolitik kräver också stöd underifrån.

 

Pierre Andersson

pierre.andersson@iogt.se

 

Mer från Accent